Witamy w NZOD
w Miastku!

Profesjonalna opieka długoterminowa.
Fachowa rehabilitacja. Domowa atmosfera.

ZASADY PRZYJĘCIA

NZOD w Miastku oferuje 45 miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz 10 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym-Psychiatrycznym. Pacjenci przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń.  W ciężkich stanach wymagających natychmiastowej pomocy po zakończeniu leczenia szpitalnego wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie i proponowany termin przyjęcia
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji, opieki, rehabilitacji bez potrzeby hospitalizacji
  3. Aktualne wyniki badań podstawowych
  4. Wywiad pielęgniarski
  5. Kwalifikacja pacjenta - skala Barthel
  6. Decyzja organu emerytalno-rentowego lub organu pomocy społecznej stwierdzająca wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do NZOD lub osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w NZOD.
  7. Zgoda pacjenta, opiekuna prawnego lub najbliższej rodziny potwierdzona podpisem na umieszczenie i ponoszenie odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie obowiązujących w NZOD. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.08.1991 roku (Dz.U. z dnia 14.10.1991roku Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami)
  8. Regulamin pobytu i odpłatności za pobyt w NZOD

Tłumaczenia migowe

Rzetelna firma