Witamy w NZOD
w Miastku!

Profesjonalna opieka długoterminowa.
Fachowa rehabilitacja. Domowa atmosfera.

ZASADY PRZYJĘCIA

NZOD w Miastku oferuje 45 miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz 10 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym-Psychiatrycznym. Pacjenci przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń.  W ciężkich stanach wymagających natychmiastowej pomocy po zakończeniu leczenia szpitalnego wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Wymagane dokumenty:

  1. skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
  2. wywiad pielęgniarski
  3. zaświadczenie lekarskie
  4. w przypadku wniosku do zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego, również zaświadczenie lekarza psychiatry
  5. skala Barthel
  6. decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej, stwierdzająca wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do NZOD lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego tej osobie
  7. zaakceptowany regulamin pobytu i odpłatności za pobyt w NZOD
  8. informacja RODO.

Tłumaczenia migowe

Rzetelna firma