Witamy w NZOD
w Miastku!

Profesjonalna opieka długoterminowa.
Fachowa rehabilitacja. Domowa atmosfera.

KONTAKT

Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej

ul. Pomorska 7
77-200 Miastko

tel. 59 857 93 34 - sekretariat NZOD
tel. 604 973 094 - I piętro
tel. 602 848 137 - II piętro
email: nzod@nzod.pl

Nasze konto:

34 1020 4708 0000 7102 0020 6516

Sekretariat NZOD czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Dyrektor NZOD przyjmuje w poniedziałki w godz. 15:00 - 16:00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

Lekarz NZOD udziela informacji o stanie zdrowia pacjentów w poniedziałki w godz. 12:00 - 13:30.

-------

Klauzula informacyjnej w związku z nagrywaniem rozmów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej Rozporządzeniem informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Maria Mackus Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej, ul. Pomorska 7, 77-200 Miastko, NIP: 8421148425, REGON: 771516264.
2. Kontakt na Inspektora Ochrony danych adres e-mail: nzod@nzod.pl
3. Celem przetwarzania danych nagrywanych rozmów jest zapewnienie możliwości obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Nagrania z rozmów są przechowywane przez 30 dni lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. zewnętrzna firma informatyczna, kancelaria prawna.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Ograniczone są prawa do sprostowania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 

Tłumaczenia migowe

Rzetelna firma