Witamy w NZOD
w Miastku!

Profesjonalna opieka długoterminowa.
Fachowa rehabilitacja. Domowa atmosfera.

Zasady odwiedzin pacjentów

Zapoznaj się z zarządzeniem kierownika NZOD nr 01/07/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie ograniczeń dotyczących odwiedzin pacjentów NZOD.
§ 1
 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów oraz ich rodzin, z dniem 14 lipca 2021 roku zniesiony zostaje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów NZOD, obowiązujący dotychczas w związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Mając jednak na uwadze troskę o zdrowie i życie naszych pacjentów, od dnia 14 lipca 2021 roku dopuszcza się odwiedziny pacjentów NZOD z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz ograniczeń określonych w niniejszym zarządzeniu.
§ 2
 1. Odwiedziny odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:30 – 14:30, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu z sekretariatem NZOD pod nr tel. 59 857 93 34.
 2. Każdorazowe odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 15 minut.
 3. Każdego pacjenta może odwiedzać jednorazowo nie więcej niż 1osoba.
 4. Osoba odwiedzająca musi być zaszczepiona dwiema dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 (w przypadku szczepionek 2-dawkowych). Przy czym w dniu odwiedzin musi upłynąć co najmniej 14 pełnych dób od ostatniego szczepienia, a dzień odwiedzin może przypadać najwcześniej w 15 dobie po szczepieniu.
 5. Przed rozpoczęciem spotkania z pacjentem odwiedzający ma obowiązek okazania personelowi NZOD do wglądu certyfikat szczepienia lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 48h przed dniem odwiedzin.
 6. Przed rozpoczęciem odwiedzin odwiedzający obowiązany jest poddać się kontroli temperatury ciała bezdotykowym termometrem. W przypadku wskazania temperatury ciała powyżej 37 stopni Celsjusza, odwiedziny nie odbędą się.
 7. Przed rozpoczęciem odwiedzin, odwiedzający: 
  a.  zdezynfekuje dłonie preparatem dezynfekcyjnym posiadanym przez NZOD,
  b. wypełni zgodnie z prawdą i podpisze ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,
  c. założy jednorazowe rękawiczki dostarczone przez NZOD.
 8. Po analizie treści ankiety określonej w pkt. 7 lit. b. personel NZOD może odmówić odwiedzającemu spotkania z pacjentem.
 9. Odwiedziny będą odbywały się na zewnątrz, przed budynkiem NZOD, a w przypadku braku takiej możliwości z powodu warunków atmosferycznych – w pomieszczeniu wskazanym przez personel NZOD.
 10. Zakazuje się odwiedzającym wstępu na sale chorych, stołówki, świetlice dla pacjentów oraz do innych pomieszczeń, w których w czasie odwiedzin przebywają pacjenci inni niż osoba odwiedzana.
 11. W czasie odwiedzin odwiedzający ma obowiązek zakrywania nosa i ust maską oraz zachowania dystansu co najmniej 2 m. od pacjenta.
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez odwiedzającego któregokolwiek z postanowień niniejszego zarządzenia, odwiedziny nie odbędą się lub zostaną przerwane.
§ 3
 1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 14 lipca 2021 roku.
 2. Zarządzenie stosuje się do wszystkich odwiedzających pacjentów NZOD.
 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń NZOD oraz przy drzwiach wejściowych do NZOD.
powrót

Tłumaczenia migowe

Rzetelna firma